چپی ها زود می بریدند
46 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : یاداور ) زمستان 1387 و بهار 1388 - شماره 4 و 5 (12 صفحه - از 156 تا 167)
تعداد شرکت کننده : 0