شهید محراب عالمی بزرگوار، مردمی، پرتلاش و دلسوز بود
52 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) فروردین و اردیبهشت 1388 - شماره 42 و 41 (3 صفحه - از 35 تا 37)
تعداد شرکت کننده : 0