قدرت جذب او بسیار زیاد بود . . .
53 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) ابان 1388 - شماره 48 (4 صفحه - از 44 تا 47)
تعداد شرکت کننده : 0