حضورشان در جبهه ها دشمن را مایوس می کرد: شهید صدوقی و دفاع مقدس
55 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) شهریور 1387 - شماره 34 (2 صفحه - از 55 تا 56)
تعداد شرکت کننده : 0