نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی از زبان حجت السلام و المسلمین احمد سالک: رسالت سنگین ام القرای اسلام
52 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سوره اندیشه ) فروردین و اردیبهشت و خرداد 1388 - شماره 42 (6 صفحه - از 188 تا 193)
تعداد شرکت کننده : 0